شراب شیراز
گوناگون (شعر و مطالب جالب و ...) 
قالب وبلاگ

وقتی در جایی ، آب چکه می کند ، حتما مرغ عشقی تشنه است !

 

به توفان ابر نو با کهنه پیوست

شد از باران گل و دشت و دمن مست

ز سقف کلبه باران چکه کرده

خدایا مرغ عشقی باز تشنه ست !!!

بیژن سمندر

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ ] [ ٢:٥۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری               غبار دامن رندان جامه چاک شدم

ز بس که همچو فغانی کشیده ام دم سرد        اثر نماند ز من، سوختم ، هلاک شدم

بابا فغانی شیرازی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خورشید رخش کرد بر آفاق تجلی            ای دیده وران طاقت دیدار که دارد؟

در زیر فلک راست بگویید که امروز         بالاتر از این قامت و رفتار که دارد؟

سلمان ساوجی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

این لاله که با داغ الست آمده است          پژمرده و سینه چاک و مست آمده است

پژمردگی اش رواست که از باغ ازل         تا شهر غمت دست به دست آمده است

عرفی شیرازی

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠ ] [ ٥:٢٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

جان من ، از جان گذشتن کار مشتاقان بود     

لیک چون جانم تویی بر من نه این آسان بود

جان من جانا تویی ، من نگذزم از جان خویش    

گرچه اول شرط اندر عشق ترک جان بود

آزاده

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠ ] [ ٥:۱٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

گفتم که دل هست به پیش تو گرو           دل بازده ، آغاز مکن قصه نو

افشاند هزار دل ز هر حلقه زلف             گفتا دل خود بجوی و بردار و برو

امین کاشانی

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

به روی دلبری گر مایل هستم           مکن منعم گرفتار دل هستم

خدا را ساربان آهسته می ران           که من وامانده ی این قافل هستم

باباطاهر

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

صد بار اگر از دست توأم خون رود از دل           از در چو درآئی همه بیرون رود از دل

گفتی که برون کن غم من از دل و خوش باش     آه؛ این سخن سخت، مرا چون رود از دل؟

اهلی شیرازی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸ ] [ ۱:٠۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

دل به دریا زدن و دم نزدن می خواهد           هر خسی را نرسد زندگی طوفانی

آخر ای خسرو خوبان دل من خانه ی توست     خانه ی شاه که دیده ست بدین ویرانی

عماد خراسانی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

به من ز بوی تو باد صبا دریغ نکرد            ز آشنا نفس آشنا دریغ نکرد

چو غنچه تنگ دلی هرگزش مبادا گل            که بوی خوش ز نسیم صبا دریغ نکرد

سایه (هوشنگ ابتهاج)

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸ ] [ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند            چیدن چه خیالست که دیدن نگذارند

دل شد ز تو صد پاره و فریاد که این قوم       نعره زدن و جامه دریدن نگذارند

کمال خجندی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ ] [ ٤:٠۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی        من که در دام اسیرم چه بهارم، چه خزانم

گریه از مردم هشیار خلایق نپسندند          شده ام مست که تا قطره اشکی بفشانم

عماد خراسانی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ ] [ ٤:٠٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

باز آ و در آئینه ی جان جلوه گری کن        ما را زغم هستی بیهوده بری کن

این تیره شب حسرت و نومیدی ما را         از تابش خورشید رخ خود سپری کن

دکتر رعدی آذرخشی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ ] [ ۳:٥٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

در آرزوی بوی گل نوروزم                  در حسرت آن نگار عالم سوزم

از شمع سه گونه کار می آموزم             می گریم و می گدازم و می سوزم

مسعود سعد سلمان

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ ] [ ۳:٥٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

مرا از محفل وصلت جدا کردی ، چه بد کردی     به محنتهای هجرم مبتلا کردی، چه بد کردی !!

ز غفلت، نازنین مرغ دل سرگشته ی ما را      رها از دام آن زلف دو تا کردی چه بد کردی !!

مستوره کردستانی

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦ ] [ ۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

آخر این تیره شب هجر به پایان آید            آخر این درد مرا نوبت درمان آید

بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زنم          بو که بویی به مشامم ز گلستان آید

عراقی

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست         تا ریشه در آب است امید ثمری هست

آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل        در دامنش آویز که با وی خبری هست

عرفی شیرازی

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خوشا دردی ! که درمانش تو باشی          خوشا راهی ! که پایانش تو باشی

خوشا آن دل ! که دلدارش تو گردی         خوشا جانی ! که جانانش تو باشی

عراقی

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤ ] [ ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی               چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی ؟    چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی؟

سعدی

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ای خدا این وصل را هجران مکن             سرخوشان عشق را نالان مکن

نیست در عالم  ، ز هجران تلخ تر            هر چه خواهی کن ، ولیکن آن مکن

مولوی

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/۱۳ ] [ ٧:٤٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ای که داری به من از مهر نهانی نظری         چه بگویم که تو از حال دلم با خبری

زیر خاک قدمت سبز دلم گردد باز                 نوبهاران تو اگر بر سر خاکم گذری

نظام وفا

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/۱۳ ] [ ٧:۳٧ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

منم که گوشه میخانه خانقاه منست            دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست

غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست    جز این خیال ندارم خدا گواه منست

حافظ

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/۱۳ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

گر ز حال دل خبر داری بگو               ور نشانی مختصر داری بگو

مرگ را دانم ولی تا کوی دوست       راه اگر نزدیک تر داری بگو

مولوی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

آشکارا نهان کنم تا چند              دوست می دارمت به بانگ بلند

گرچه من دور ماندم ز برت           با خیال تو کردم پیوند

عراقی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ۱:٠٩ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

از پس پرده دل ، دوش بدیدم رخ یار          شدم از دست و برفت از من صبر و قرار

کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم        حال من گشت چو خال رخ او تیره و تار

عطار

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم            ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

عقل و دین باخته ، دیوانه ی رویی بودیم       بسته ی سلسله ی سلسله مویی بودیم

وحشی بافقی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خوشا آنان که سودای تو دارند          که سر پیوسته در پای تو دارند

به دل دارم تمنای کسانی                که اندر دل تمنای تو دارند

بابا طاهر

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

گویند کسان بهشت با حور خوش است           من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار           کآواز دهل شنیدن از دور خوش است 

خیام

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠ ] [ ۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن       تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

دسترنج تو همان به که شود صرف بکام        دانی آخر که بناکام چه خواهد بودن

حافظ

 

 

 

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق          عبرت فزای مردم فرزانه بوده ایم 

ای عاقلان ، به لذت دیوانگی قسم              ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم

پژمان بختیاری      

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠ ] [ ۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

گرچه امروز ز هم دور مکان من و توست       باز آمیخته با هم دل و جان من و توست

هر سحر مرغ چمن قصه ی ما می خواند        هر زمان باد صبا ، نامه رسان من و توست

دنیا

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠ ] [ ۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

آن دوست که عهد دوستداران بشکست        می رفت و منش گرفته دامن در دست

می گفت که بعد از این ، به خوابم بینی       پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست؟!

سعدی

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱:۳٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

به روز ازل بسته ام عهد و پیمان         که من تا ابد در وفای تو باشم

اگر باده نوشم ، به روی تو نوشم         وگر زنده باشم برای تو باشم

محمد رفیع

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

از چرخ ستیزه کار ، خواری تا کی ؟         از دشمن و دوست شرمساری تا کی ؟

آتش به رواق نه فلک باید زد                ای شعله ی آه ، پرده داری تا کی ؟

....

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

جوانی و دولت به کاری نیاید                      از این به ، اگر روزگاری نیاید

در این فصل گل، هر چه داری به می ده            مبادا که دیگر بهاری نیاید

صیدی تهرانی

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

هر شب من و دل تا سحر در گوشه ی ویرانه ها           داریم ، از دیوانگی با یکدگر افسانه ها

از سینه برده کینه ها، آیینه کرده سینه ها                   دیده در آن آیینه ها ، عکس رخ جانانه ها

حبیب خراسانی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ ] [ ٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

حاشا که به کس شکایتی از تو کنم          یا شکوه ی بی نهایتی از تو کنم

با هیچ کس آشناییم غیر تو نیست           هم پیش تو گر حکایتی از تو کنم

صهبای قمی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم             جز با غم او با دگران کار نداریم

مسکین و فقیریم به کاشانه ی دنیا             با نیک و بد هیچ کسی کار نداریم

مولوی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ ] [ ٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

کار عشق از وصل و هجران در گذشت         درد ما از دست درمان در گذشت

در زمانه کار ، کار عشق توست                     از سر این کار نتوان در گذشت

خاقانی

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ ] [ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

از غنچه ی نو شکفته مستورتری             وز نرگس نیم خفته مخمورتری

در خوبی از آفتاب مشهورتری                 ای مه، ز مه دو هفته پر نورتری

منسوب به مسعود سعد سلمان

[ سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

آمد سحری ندا ز میخانه ی ما        کی رند و خراباتی و دیوانه ی ما

برخیز که پر کنیم پیمانه ز می        زان پیش که پر کنند پیمانه ی ما

خیام

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست       طعم دهانت از شکر ناب خوشترست

زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی                  کز خنده ی شکوفه ی سیراب خوشترست

سعدی

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧ ] [ ۱:٥۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ما چون ز دری پای کشیدیم ، کشیدیم       امید ز هرکس که بریدیم ، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند      از گوشه ی بامی که پریدیم ، پریدیم

وحشی بافقی

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧ ] [ ۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

تا از برم آن یار پسندیده برفت             آرام و قرار از دل شوریده برفت

خون دلم از دیده روانست از آنک          از دل برود هر آنچه از دیده برفت

امیر معزی

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

من که داد از تو به غیر از تو ، نبردم به کسی        شرط  انصاف نباشد که بدادم نرسی

جان بلب ، دیده به ره ، منتظر دیدن یار               آه اگر ناید از این قافله بانگ جرسی

...

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ ] [ ٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه ؟          مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای          قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه ؟

حافظ

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

با من صنما دل یک دله کن          گر سر ننهم آنگه گله کن

مجنون شده ام ،از بهر خدا          زان زلف مرا یک سلسله کن

مولوی

 

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

پیش ما خاطر شاد و دل غمناک یکی است        خواب آسوده و درد جگر چاک یکی است

برگ عیش دگران روز به روز افزون است       خرمن سوخته ی ماست که با خاک یکی است

بابا فغانی شیرازی

[ یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦ ] [ ٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

بود آیا که در میکده ها بگشایند         گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

در میخانه ببستند، خدایا مپسند           که در خانه ی تزویر و ریا بگشایند

حافظ

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

باز چشم سیهت غارت جان کرد مرا             غم پنهان تو ، رسوای جهان کرد مرا

بارها عشق تو می گفت که رسوا کنمت      هر چه می گفت ، غم عشق همان کرد مرا

خیالی

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را ؟ که من هم برسم به آرزویی

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه ، بنشین کنار جویی

فصیح الزمان رضوانی

 

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

حدیث درد من گر کس نگفت، افسانه ای کمتر

اگر من هم نباشم در جهان ، دیوانه ای کمتر

کسی عاشق بود کز آتش سوزان نپرهیزد

به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر

مانی شیرازی

 

[ شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ ] [ ٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

از هر چه می رود ، سخن دوست خوش تر است        پیغام آشنا ، نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای ؟                    من در میان جمع و ، دلم جای دیگر است

سعدی

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ای خوشا عاشقی و مستی و بی پروایی         ای خوش از خون دل خویش قدح پیمایی

از دل من به کجا می روی ای غم دیگر  ؟      تو که هرجا روی آخر بر من بازآیی

نظام وفا

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید           یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنید

روز شادی همه کس یاد کنند از یاران          یاری آن است که ما را شب غم یاد کنید


خواجوی کرمانی 

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود        خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است      ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 حافظ

[ جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

از دیده ی سنگ خون چکاند غم تو            بیگانه و آشنا نداند غم تو

دم درکشم و غمت همه نوش کنم              تا از پس من به کس نماند غم تو !

 ابوسعید ابوالخیر

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ای باد صبا طرب فزا می آئی                از طرف کدامین کف پا می آئی ؟

از کوی که برخاسته ای؟ راست بگو       ای گرد ، به چشمم آشنا می آئی

 محقق خوانساری

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ز یک تجلی جانان ز قید جان رستم                  غنی شدم به نگاهی اگر تهی دستم

ز من مپرس که مست و خراب از چه شدی؟        از او بپرس که داد این پیاله بر دستم

 دودی اصفهانی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند                 به کسان درد فرستند و ، دوا نیز کنند

عاشقان را ز بر خویش مران ، تا بر تو        سر و زر هر دو فشانند و ، دعا نیز کنند

 سعدی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

ساقیا فصل گل آمد، می گلفام تو کو ؟          آب تو ، آتش تو ، پخته ی تو ، خام تو کو؟

گفته بودی به سرت آیم اگر جان بدهی       خط تو ، نامه ی تو ، پیک تو ، پیغام تو کو ؟

 برگرفته از برنامه گلها/ الهه ـ مجنون کویت

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]

آب حیات من است خاک سر کوی دوست      گر دو جهان خرمیست ، ما و غم روی دوست

ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار       فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست

 سعدی

[ پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده .م ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

صفحات دیگر