زندگی طوفانی

دل به دریا زدن و دم نزدن می خواهد           هر خسی را نرسد زندگی طوفانی

آخر ای خسرو خوبان دل من خانه ی توست     خانه ی شاه که دیده ست بدین ویرانی

عماد خراسانی

/ 1 نظر / 41 بازدید