شکفته

ز نسیم صبحگاهی چو گلی شکفته باشد     

چه غمش ،که چشم بلبل همه شب نخفته باشد

همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردیم

که دلت نخواست یکدم، دل ما شکفته باشد

پژمان بختیاری

/ 0 نظر / 8 بازدید