وجود حاضر و غایب

از هر چه می رود ، سخن دوست خوش تر است        پیغام آشنا ، نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای ؟                    من در میان جمع و ، دلم جای دیگر است

سعدی

/ 0 نظر / 14 بازدید