گردش پیمانه

گر نگشتی به مراد دلم ای چرخ ، مگرد            بی نیاز از تو کند گردش پیمانه مرا

مستم ای رهگذر از مهر ، ز خاکم بردار            یا به میخانه رسان یا به در خانه مرا

عاقلان عیب من از باده پرستی مکنید             عالمی هست در این گوشه ی میخانه مرا

 علی اطهر کرمانی

 

/ 0 نظر / 41 بازدید