لاله در اشعار پارسی

 

 

چون لب تو، باده ی خوش رنگ نه            چون رخ تو ، لاله خودروی نیست

انوری

**********

لاله افیون در شراب انداختست               نرگس و گل را خراب انداختست

اوحدی

**********

ز بسکه سینه خراشم چو گل ز دست فراق      چو لاله غرقه ی خون است چاک پیرهنم

امیرخسرو دهلوی

**********

خون در جگر لاله از داغ تو می بینم          چشم خوش نرگس را بیمار تو می بینم

فیض کاشانی

**********

به گل بلبل همی گوید :  که نرگس می کند شوخی                     مگر نرگس نمی داند که خون لاله می جوشد

خاقانی

**********

بی روی تو از هر مژه ام در گلشن             دامن دامن لاله تر می ریزد

خلیل الله خلیلی

**********

در مهر تو چون لاله ، رخساره به خون شویم   از بسکه دلم هر دم خون در جگر اندازد

خواجوی کرمانی

**********

به دشت و کوه چو از داغ عشق گریم و نالم       ز خاک لاله بروید ، ز سنگ ناله برآید

محتشم کاشانی

**********

نه از صدق و صفا رنگی ، نه از مهر و وفا بویی             کسی چون ، دل بسرو و لاله این بوستان بندد ؟!

رضی الدین آرتیمانی

**********

ابر از دهقان که ژاله می روید از او           دشت از مجنون که لاله می روید از او

ابوسعید ابوالخیر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید