دل در اشعار پارسی 2

 

 

در این سینه دلی دیوانه دارم       چه گویم ، دشمنی در خانه دارم

هما میر افشار

**********

رفتی ولی کجا! که به دل جا گرفته ای        دل جای توست اگرچه دل از ما گرفته ای 

اطهری کرمانی

**********

ای که می پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟          منزل او در دل است،اما ندانم دل کجاست؟

هلالی جغتائی

**********

در مجلس خود راه مده همچو منی را       که افسرده دل ، افسرده کند انجمنی را

مخلص هندوستانی

**********

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم      باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرائی؟

سعدی

**********

اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم        که دل آزرده شوی ، ورنه سخن بسیارست

ذوقی کاشانی

**********

نفس در سینه می لرزد ز دست دل تپیدن ها           نگه در دیده می رقصد ز شور و شوق دیدن ها

پژمان بختیاری

**********

گر ز بی مهری مرا از شهر بیرون می کنی          دل که در کوی تو می ماند به او چون می کنی ؟

همایی نسائی

**********

عاشقی مایه شادی بود و گنج مراد         دل خالی ز محبت ، صدف بی گوهر است

سعدی

**********

گنج منعم خرمن سیم و زر است          گنج عاشق گوهر یکتای دل

رهی معیری

**********

هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست        دل افسرده غیر از آب و گل نیست

وحشی بافقی

**********

نیازارم ز خود هرگز دلی را          که می ترسم در آن جای تو باشد

...

**********

سوی که روم من که دلم سوی تو باشد     روی که ببینم که به از روی تو باشد

امیر صنعی نیشابوری

**********

تا دل به تو پیوستم ، راه همه در بستم        جائی که تو بنشینی ، بس فتنه که برخیزد

سعدی

**********

هر که بینی ز ره دیده گرفتار دلست         آنکه دل داده و روی تو ندیدست منم

...

**********

گفتی که به دل شکستگان نزدیکم         ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

ابو سعید ابوالخیر

**********

همچو نی می نالم از سودای دل              آتشی در سینه دارم جای دل

رهی معیری

**********

پا را به احتیاط نهد بر درت نسیم           از بس شکسته شیشه دلها بکوی تو

...

**********

شانه در حلقه زلفش به تجسس زد و گفت:     هر کجا بود دل گمشده ای، پیدا شد

...

**********

گفتم آهن دلی کنم چندی               ندهم دل به هیچ دلبندی !

سعدی

/ 2 نظر / 38 بازدید
پالیزبان

سلام تو ای آزاده ی دربند هستی چرا تنها در اندیشه نشستی ! دو چندی پر بکش بر آسمان ها هویدا کن دلی از این نهان ها کمی از بیت اشعار صفا گو کمی با بی خدایان از خدا گو ! سپاس از اینکه اینسان پست نوشتی تو نیکویی و هم نیکو سرشتی موفق باشد ( این بداهه ها هم تقدیم خوبی هاتون )

محمد مهدی ( مازنی ریکا)

سلام مثل همیشه شعر های قشنگی انتخاب کردی مرسی من از این قطعه خوشم امد : رفتی ولی کجا! که به دل جا گرفته ای دل جای توست اگرچه دل از ما گرفته ای