غبار دامن

ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری               غبار دامن رندان جامه چاک شدم

ز بس که همچو فغانی کشیده ام دم سرد        اثر نماند ز من، سوختم ، هلاک شدم

بابا فغانی شیرازی

/ 0 نظر / 51 بازدید