دل

گفتم که دل هست به پیش تو گرو           دل بازده ، آغاز مکن قصه نو

افشاند هزار دل ز هر حلقه زلف             گفتا دل خود بجوی و بردار و برو

امین کاشانی

/ 0 نظر / 39 بازدید