دیوانه

ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق          عبرت فزای مردم فرزانه بوده ایم 

ای عاقلان ، به لذت دیوانگی قسم              ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم

پژمان بختیاری      

/ 0 نظر / 29 بازدید