حقیقت و مجاز

 

 

بلبلی شیفته می گفت به گل               که جمال تو چراغ چمن است

گفت : امروز که زیبا و خوشم            رخ من شاهد هر انجمن است

چونکه فردا شد و پژمرده شدم            کیست آن کس که هواخواه من است ؟

به تن ، این پیرهن دلکش من              چو گه شام بیائی ، کفن است

حرف امروز چه گوئی ، فرداست           که تو را بر گل دیگر وطن است

همه جا بوی خوش و روی نکوست        همه جا سرو و گل و یاسمن است

عشق آنست که در دل گنجد              سخن است آنکه همی بر دهن است

بهر معشوقه بمیرد عاشق                   کار باید ، سخن است این ، سخن است

می شناسم حقیقت ز مجاز                   چون تو ، بسیار درین نارون است

پروین اعتصامی

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
علی

ممنون زیبا بود[گل]