عهد و پیمان در اشعار پارسی 2

 

 

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم     هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

حافظ

**********

تو عهد کرده ای که کشانی به خون مرا       من جهد کرده ام که به عهدت وفا کنی

فروغی بسطامی

**********

تو را با من نه عهدی بود ز اول         بیا بنشین بگو آن را چه کردی ؟

مولوی

**********

با آنکه زو دلخسته ام، خود را بر او بربسته ام            چون عهد او را بشکسته ام، خواهم که پیمان بشکند

امیرخسرو دهلوی

**********

این همه جور و جفا و مکر و دستانش ببین           وآنهمه پیمان و شرط و عهد و میثاقش نگر!

خواجوی کرمانی

**********

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفائی      عهد نابستن از آن به ، که ببندی و نپائی

سعدی

**********

تا ز عهد حسن تو آوازه شد در شرق و غرب                آسمان با عشق بازی عهد و پیمان تازه کرد

خاقانی

**********

گداختم ز جفا تا وفا به عهد تو کردم     بلی نتیجه ی عهد تو، وفای من است این

محتشم کاشانی

**********

آن ماه در مهد آمده ، کام مرا شهد آمده     من باز در عهد آمده ، او از سر پیمان شده

اوحدی مراغه ای

**********

گر شما را طاعت است و زهد و تقوی و ورع            باک نیست چون دوست اندر عهد و در پیمان ماست

عطار

**********

قرار این بود کز پیمان و عهد من نتابی رو             به هیچ انگاشتی عهد و قرارم ، این چنین باشد !

صائب تبریزی

**********

هر عهد که بستم من ، بشکست دل شیدا     دل رأی دگر دارد من رأی دگر دارم

فیض کاشانی

**********

با سر زلف شکن در شکنش عهد مبند       که بدین واسطه ما بی سرو سامان شده ایم

فروغی بسطامی

**********

ای دل ، ای دل مهر آن مه ورز و ایمان تازه کن              سر بنه در پای جانان عهد و پیمان تازه کن

سیف فرغانی

**********

برنخیزد ناله ای از ما رهی              عهد الفت با خموشان بسته ایم

رهی معیری

**********

بشکنم صد عهد و پیمان ، نشکنم پیمانه را       این قدر تمیز هست آخر من دیوانه را

سلمان ساوجی

**********

زین پس برون عالم جویم وفا و عهد           کاندر درون عالم جایی نیافتم

خاقانی

**********

 چو گل عهد تو بس ناپایدار است            از آنم پیر کردی ، ای جوان عهد

اوحدی مراغه ای

**********

دل از وفا به تو می داد دست عهد ابد         ازو تو عهد گسل واگذاشتی رفتی

محتشم کاشانی

**********

در عهد بتان آنچه وفا بود نمودیم         در عالم عشق آن چه بلا بود کشیدیم

فروغی بسطامی

 

/ 1 نظر / 138 بازدید
فريده

سلام خوشحال شدم از آشنايي تون ممنون بابت اين شعر قشنگ[گل]