شرط انصاف

من که داد از تو به غیر از تو ، نبردم به کسی        شرط  انصاف نباشد که بدادم نرسی

جان بلب ، دیده به ره ، منتظر دیدن یار               آه اگر ناید از این قافله بانگ جرسی

...

/ 0 نظر / 9 بازدید