بهاری و خزانی

مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی        من که در دام اسیرم چه بهارم، چه خزانم

گریه از مردم هشیار خلایق نپسندند          شده ام مست که تا قطره اشکی بفشانم

عماد خراسانی

/ 0 نظر / 16 بازدید