یاد کنید

همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید           یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنید

روز شادی همه کس یاد کنند از یاران          یاری آن است که ما را شب غم یاد کنید


خواجوی کرمانی 

/ 0 نظر / 84 بازدید