نگذارند

ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند            چیدن چه خیالست که دیدن نگذارند

دل شد ز تو صد پاره و فریاد که این قوم       نعره زدن و جامه دریدن نگذارند

کمال خجندی

/ 0 نظر / 36 بازدید