یک نگاتیو را فقط با مغزتان ظاهر کنید !

این عکس، یک تبلیغ شرکت سونی است. 

 

روی نقاط رنگی روی بینی در عکس تمرکز کنید، تا ۳۰ بشمارید، حالا به دیوار یا سقف سفید رنگ یا هر جایی که سفید یکدست باشد نگاه کنید و شروع به پلک زدن کنید.
تبریک! شما فقط بامغزتان یک نگاتیو را ظاهر کردید!
/ 0 نظر / 9 بازدید