دل

صد بار اگر از دست توأم خون رود از دل           از در چو درآئی همه بیرون رود از دل

گفتی که برون کن غم من از دل و خوش باش     آه؛ این سخن سخت، مرا چون رود از دل؟

اهلی شیرازی

/ 1 نظر / 6 بازدید