پیر خرابات

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود        خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است      ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 حافظ

/ 0 نظر / 7 بازدید